Tilpass terminalen med screenFetch

Du har sikkert sett videoer eller artikler med bilder der distro logoen  og systeminformasjonen vises som ASCII i terminalvinduet. Ett program som gjør dette er Screenfetch, og det er dette programmet vi skal vise deg hvordan du installerer.

Installere screenFetch dependencies

For å kunne detektere din Linux distribusjon og annen systeminformasjon, behøver man å installere lsb-release pakken på systemet. Mest sannsynlig så er denne allerede installert, men det skader ikke å kjøre installasjonen igjen. På Ubuntu og andre Debian baserte distroer kan du installere den med følgende kommando:

Installerer screenFetch

Nå er det på tide å installere screenFetch. Den finnes ikke i pakkebrønnen til Ubuntu, Mint eller Debian så vi er nødt til å laste pakken ned fra prosjektets Git repository. Først skaper vi en midlertidig mappe for nedlastingen.

Så laster vi ned den siste pakken.

Så gjør vi filen kjørbar med følgende kommando.

Du kan starte den fra der du står nå med.

Men, det er bedre å installere den et sted den er tilgjengelig for hele systemet. /usr/local/bin er et bra sted, så la oss kopiere det over der.

Så hvis vi antar at /usr/local/bin er i systemets $PATH, vil det være mulig å starte screenfetch overalt.

 

Ta et skjermbilde med screenFetch

Det ville ikke gi noen mening å kalle programmet screenFetch hvis det ikke kunne ta skjermbilder av systemet ditt. Du kan kalle programmet med parameteret -s for å gjøre det.

Hvis du ønsker å se flere valg, kjør følgende kommando.

Starte programmet automatisk når man åpner terminalen.

Det er kanskje ønskelig at programmet starter automatisk og viser systeminformasjonen når terminalen åpnes. For å gjøre dette må du editere litt i fila bash.bashrc. Helt på slutten av denne fila legger du til screenfetch, og lagrer.  Bruk følgende kommando for å åpne fila.

Sånn, nå vil screenFetch starte automatisk hver gang du åpner terminalen.

  • ØysteinS

    Funker dette på Raspberry pi med Raspbian Lite?