Linux Foundation og Linux

Har du noen gang lurt på hvem som tar de store avgjørelsene rundt veien Linux skal ta?

Linux Foundation (LF) er en non-profit organisasjon som tar på seg og promotere, beskytte og videreutvikle Linux i et felles utviklingsprosjekt. Linux Foundation ble grunnlagt i 2007 ved å slå sammen selskapene Open Source Development Labs og Free Standards Group, og sponser arbeidet til Linux grunnlegger Linus Thorvalds. Linux Foundation er i tillegg støttet av flere ledende Linux og åpen-kildekode selskaper.

Linux Foundation jobber for å promotere, beskytte og standardisere Linux «ved å tilby et omfattende sett av tjenester for å kunne konkurrere effektivt med andre lukkede plattformer«.

Historien til Linux Foundation kan følges tilbake til 2000, da Open Source Development Labs ble grunnlagt. OSDL var en non-profit organisasjon som jobbet for å akselerere bruken av Linux for bruk i næringslivet, og for å bli en anerkjent   aktør som senter for Linux miljøet.

Jim Zemlin under åpningen av LinuxCon Europe i 2014
Jim Zemlin under åpningen av LinuxCon Europe i 2014

I 2003 annonserte Linus Thorvalds at han ville slutte seg til organisasjonen. I 2007 slo OSDL seg sammen med Free Standards Group, en annen organisasjon som jobbet for å promotere Linux. På dette tidspunktet var Jim Zemlin sjef for Free Standards Group, han tok nå over sjefsjobben i nye Linux Foundation.

Linux Foundation opptrer som en nøytral talsperson for Linux, og skaper innhold som fremmer forståelsen av Linux plattformen. De holder også flere samlinger og arrangement for å øke innovasjon blant Linux sine utvikler og organisasjoner som utvikler verktøy rettet mot Linux.

Linux Foundation sponser Linus Thorvalds og andre nøkkel utviklere til Linux-kjernen. Dette for at skal kunne jobbe med dette på fulltid og være uavhengige fra andre selskaper og interesser.

Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_Foundation