Få frem GUI panelet for å styre Xampp webserver.

For mange som driver med web-utvikling er Xampp et must. De som er kjent med Xampp fra Windows eller Mac OS X vet at man etter installasjonen får et ikon som starter programmet, samt viser administrasjons panelet til applikasjonen.
I Linux er det litt annerledes. Her må Xampp i utgangspunktet startes i Terminal. Dette kan nok virke avskrekkende eller tungvint for noen, men her kommer en enkel løsning som gjør alt mye lettere.

Først må man installere «python-glade2» for å få dette til å virke. Åpne Terminal, og skriv følgende:

sudo apt-get install python-glade2

Opprett et tekstdokument på skrivebordet som du kaller Xampp.desktop og lagrer. Åpne dette dokumentet med Kate eller annen tekstbehandler og lim inn følgende og lagre:

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Xampp Control Panel
Comment=Start or Stop XAMPP
Exec=gksudo python /opt/lampp/share/xampp-control-panel/xampp-control-panel.py
Icon=/opt/lampp/htdocs/favicon.ico
Categories=Application;Development;Web
Version=1.0
Type=Application
Terminal=0

Etter dette er gjort må du gå inn på filens egenskaper, velge «rettigheter» og krysse av for «kan kjøres». Og vips – du har ett ikon for å starte Xampp.

Videoen under viser hvordan det gjøres: